Sürdürülebilir Gelecek, Bugünden Başlar

Sürdürülebilirlik

Cesars Hotels & Resorts, sürdürülebilirliği işletme faaliyetlerinin merkezine yerleştirerek doğal kaynakları korumayı, toplumsal etkiyi artırmayı ve çevresel ayak izini azaltmayı hedefler.
Otel Seçiniz
Cesars
Giriş
23 Jun 24
Çıkış
30 Jun 24
Misafir Sayısı
Yetişkin:
2
Çocuk:
0
2 Yetişkin

Sürdürülebilirlik Politikamız

 

➢ İşletmemizi çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında sürekli iyileştirmek

➢ Din, dil, ırk, yaş ve kültür ayrımı yapmaksızın istihdam fırsatları yaratarak, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına destek sağlamak

➢ İşletmemiz çatısı altında güvenli gıda üretimi yapmak, atıkların azaltılmasını sağlamak ve israfın önüne geçmek

➢ Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen göstererek güvenli gıdalar sunmak

➢ İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlarımızın sağlık kontrollerini, eğitimlerini düzenli şekilde gerçekleştirmek ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak

➢ Çalışanlarımızı eğitimlerine uygun pozisyonlarda çalıştırmak, eğitim hayatı devam eden veya eğitim almak isteyen çalışanlarımızı desteklemek

➢ Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin tamamında cinsiyet Ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını temel insan hakkı olarak benimsemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranmak

➢ Su güvenliği kriterlerine uygun hareket etmek, kişi başı su tüketimini azaltmak, tesislerimizde düzenli su analizlerini ve rutin kontrolleri yaparak çevremize zararsız halde atık su hattına gönderilmesini sağlamak

➢ Tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, karbon salınımını ve sera gazı emisyonunu azaltmak

➢ Ekipman satın alımları ve yenileme faaliyetlerinde daha az enerji tüketen ve çevreye duyarlı ürünler seçimine özen göstermek

➢ Tesislerimizin tüm faaliyetlerinde, yöresel ve yerli ürünlere öncelik vermek, ülkesel ve global ekonominin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak

➢ Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uyum sağlamayı prensip haline getirmek

➢ Çalışanlarımız arasında ‘’Eşit İş Yükü, Eşit Ücret’’ prensibini daima ön planda tutmak

➢ Doğal ve kültürel miraslarımızın korunması adına üzerimize düşenleri yerine getirmek

➢ İşletmemizde en az atık oluşmasını sağlayacak bir atık planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanslı firmalarla bertarafını ve geri dönüşümünü sağlamak

➢ Doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı sağlamak amacıyla misafirlerimizi, çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

➢ Tesislerimizde faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve takibini sağlamak, bu bağlamda; misafirlerimizi, çalışanlarımızı ve çevremizdeki bireyleri toplu taşıma, bisiklet vb. egzoz emisyonu oluşturmayan araç kullanımına özendirmek

➢ İklim değişikliği nedeni ile artış gösteren doğal afetlere dikkat çekmek ve yaptığımız eğitimlerle ve tatbikatlarla çalışanlarımızı ve misafirlerimizi afetlere karşı bilinçlendirmek

➢ Tesislerimize ait karasal alanlarda ekolojik sistemi korumak, istilacı türleri takip ederek çevremizdeki doğal yaşamın korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak

➢ İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve barışa dayalı, etkin yönetim prensibine sahip olmak

➢ Sürdürülebilirlik için her türlü etkinlik ve etkileşim içerisinde olduğumuz paydaşlarımızla birlikte hareket etmek

 

Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız

 

➢ Sürdürülebilir tedarik anlayışımızla, tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız iş ortaklarımızın sürdürülebilir turizme destek vermesini sağlamak

➢ Satın alma süreçlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık malzemelerin geri dönüştürülebilir olanlarını tercih etmek

➢ Tedarikçilerimizin, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına, çevre yönetim sistemine veya uluslararası kabul görmüş bir sertifika sahibi olmalarına özen göstermek

➢ Tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu olanlarını, tasarruflu, geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış malzemeler tercih etmek

➢ İşletmemize ürün ve hizmet alımlarında ‘Fırsat Eşitliği’ ilkesine uygun olarak hareket etmek

➢ Tedarikçilerin, ürünlerinde ve hizmetlerinde yaban hayatın, hayvan haklarının ve doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat edenlerini tercih etmek

➢ Yerli üretim ve hizmet sağlayıcılarını tercih ederek bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak

➢ Satın alma aşamasında yöresel ve kültürel ürünler tercih edilerek, ülkemizin mutfağının ve kültürünün tanıtımını sağlamak

 

Haksızlığı Önleme Politikamız

 

➢ Kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve özel ihtiyaç sahibi her bireyi korumak ve saygı duyulması gereken gruplar olduğunun farkındalığı ile buna uygun olarak hareket etmek

➢ Çalışanlarımızı istismarın her türlüsüne karşı uyanık olmaya teşvik etmek ve bilgilendirmek

➢ Cinsiyet farkı gözetmeden tüm çalışan ve misafirlerimizin huzur ve refahını sağlamak

 

Yöresel Farkındalık Politikamız

 

➢ Yöresel ekonominin kalkınmasına katkıda bulunmak, yerel istihdam ve yerel tedarikçilere her zaman destek vermek

➢ Tüm misafirlerimize yörenin doğal ve kültürel miraslarını ve eserlerini tanıtmak

➢ Yöresel ürünlerimiz ve tema gecelerimiz ile ülkemizi ve geleneklerimizi misafirlerimize tanıtmak

➢ Yöre halkının yaşam kalitesine pozitif etki edecek çalışmalar yapmak ve yöresel dokuyu korumak

 

İnsan Kaynakları Politikamız

 

➢ Çalışanlarımızla dürüst, adil, saygın, güvenilir ve şeffaf ilişkiler kurmak

➢ Çalışanlarımıza kurum kültürümüzü, politikalarımızı aşılamak ve geleceğin bilinçli yöneticilerini yetiştirmek

➢ Çalışanlarımızın sağlığın ve güvenliğini ön planda tutmak, çalışan memnuniyeti ve motivasyonunu sağlamayı hedefleyerek düzenlemeler yapmak

➢ Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmesi adına düzenli eğitimler vermek

➢ İşletmemizde dil, din, ırk, yaş ve kültür ayrımı yapmaksızın her çalışanımıza eşit fırsatlar sunmak

➢ İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlarımız için güvenli bir çalışma ortamı sunmak